Hem Underhållning Larmen på Malmö opera leder till ny rekryteringsprocess

Larmen på Malmö opera leder till ny rekryteringsprocess

förbi admin
0 kommentar

Det var i december som Kvällsposten kunde berätta om det groende missnöjet bland anställda vid Malmö opera. 

Missnöjet handlade dels om hur styrelsen hanterat situationen med vd:n Michael Bojesen, som under hösten ingick i en utredning gällande sexuella kränkningar i Danmarks Radios flickkör, där han tidigare var chef. Trots att kvinnor vittnade öppet med namn och bild så uttryckte Malmö operas styrelseordförande sitt fulla förtroende för Bojesen. I medier upprepade han att också personalen var nöjd med sin vd och måna om att ha honom kvar. 

Men i Kvällsposten gav flera anställda uttryck för en helt annan upplevelse.

– Jag tycker hela situationen på operan just nu är fruktansvärd och pinsam. Jag känner inget som helst förtroende eller tillit till min arbetsgivare, sa en.

Under hösten anställdes dessutom en man som tidigare tvingats lämna sitt jobb i Svenska kyrkan till följd av maktmissbruk bland flickor, och bara sedan 2020 har två personer som arbetat för operan dömts till fängelse för allvarliga sexualbrott. Samtliga av dessa fall hanterades med samma kompakta tystnad, enligt de anställda som Kvällsposten var i kontakt med. 

– Mellan oss brukar vi skämta om att Malmö opera är ett rehabiliteringscenter för gamla sexualförbrytare. Det är sorgligt egentligen, sa en.

Ville utreda tystnadskulturen

Efter Kvällspostens granskning gav Malmö operas styrelse HR-avdelningen i uppdrag att undersöka förekomsten av den ”påstådda tystnadskulturen” på operan:

”Bakgrunden är skriverier i media som lutade sig mot anonyma källor.”

Samtliga anställda på operan erbjöds samtal med företagshälsan, men av hundratals medarbetare var det bara tio som nyttjade möjligheten. Resten av utredningen bygger på samtal med avdelningschefer, sektionschefer och fackliga parter.

Slutsats:

”Den påstådda tystnadskulturen så som den framställts i media verkar inte finnas på Malmö opera. Snarare lyfts det vid flera tillfällen upp en stolthet och glädje över Malmö opera som arbetsplats och institution.”

I rapporten berättas det att den återkoppling som HR fått mest har handlat om ”en tydlig irritation över att Malmö opera figurerat negativt i media och att en bild de inte känner igen sig i fått sprida sig”.

”Det som i media uttrycktes som tystnadskultur kan omformuleras som en känsla av att inte bli hörd. Vissa kommentarer som framkommit gör det gällande att det ibland är svårt att göra sig hörd men det betyder inte att medarbetare tystas ner eller inte får säga sin åsikt utan snarare att kommunikationsleden inte alltid fungerar som de bör.”

Samtidigt framkommer det att ”det kan finnas en negativ intern kultur i en del av verksamheten. HR är medveten sedan tidigare om utmaningar i delar av verksamheten och frågan har varit föremål för åtgärder under en längre tid.”

Vad den negativa interna kulturen består i framgår inte av rapporten. 

Ny rekryteringspolicy

Utifrån de samtal Företagshälsan haft med de medarbetare som så önskat har det bland annat framkommit behov av ökad tydlighet, tillit och transparens. 

I rapporten drar man slutsatsen att kommunikationen mellan olika led i organisationen bör förbättras och att avdelningscheferna under 2022 ska få en ledarskapsutbildning på sammanlagt två dagar.  

En ny rekryteringspolicy ska framarbetas under året:

”I linje med styrelsens önskan ska framtida rutiner även ta i beaktande inte bara konstnärliga och professionella meriter utan även säkra att vi inte anställer medarbetare som riskerar att inverka negativt till arbetsklimatet och operans allmänna rykte.

En ny rekryteringspolicy kommer att framarbetas under 2022 som samlar alla de rutiner som finns i dag och som ska särskilt kommuniceras till alla med rekryterande roller.”

LÄS MER:
Larmen inifrån: ”Situationen är fruktansvärd och pinsam”

LÄS MER:
Sångarna i kören: ”Miljön var megasexualiserad”  

LÄS MER:
Operachefen tar paus efter anklagelserna 

Du kanske också gillar