Hem Underhållning Recension: Röd melankoli – Helena Boberg

Recension: Röd melankoli – Helena Boberg

förbi admin
0 kommentar

Musikaliteten i Helena Bobergs nya diktsamling ”Röd melankoli” gör att det är lätt att drabbas av vad Roland Barthes i ”Le plaisir du texte” kallade textens njutning – på svenska översatt av Horace Engdahl till textas.

I dikten finns ett jag som diagnosticerats med en cancersjukdom, och därför måste livmoder och kringliggande organ opereras bort. Man skulle kunna säga att motivet i dikten är människans relation till det obönhörliga växande som är sjukdomens natur. Man skulle också kunna säga att motivet är själva texten, eftersom Bobergs språk värjer sig mot varje invand föreställning om hur ett sjukdomsförlopp skulle kunna ta sig uttryck i ord. Man kunde kalla sättet hon skriver på för främmandegörande, kanske icke-mimetiskt. Det, tror jag, är en effekt av språkets musik. Hör här:

Du kanske också gillar