Hem Underhållning Regeringen möjliggör hyresanstånd för Naturhistoriska riksmuseet

Regeringen möjliggör hyresanstånd för Naturhistoriska riksmuseet

förbi admin
0 kommentar

Naturhistoriska riksmuseet har drabbats av ett akut reparationsbehov i en del av fastigheten, vilket gör att det inte går att bedriva en del av den ordinarie verksamheten i byggnaden. För att underlätta för museet och värna dess övriga verksamhet, beslutar regeringen att museet kan få anstånd med betalning av hyran.

Ändringen som görs i regleringsbrevet för Statens fastighetsverk gäller under 2023 och innebär att myndigheten får medge Naturhistoriska riksmuseet anstånd med betalning av hyran för den period som museet helt eller delvis inte kan bedriva verksamhet i byggnaden till följd av ett akut reparationsbehov.

– Vi kommer säkerställa att Naturhistoriska riksmuseets verksamhet inte påverkas negativt av intäktsbortfallet som följer av det reparationsbehov som nu uppkommit, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.  

Regeringen avser att i en kommande ekonomisk proposition återkomma med ett förslag som syftar till att säkra att museets verksamhet inte påverkas av det intäktsbortfall som följer av reparationsbehovet.

– Vi gör det vi kan för att underlätta för museet. Exakt hur stort intäktsbortfall det blir går inte att säga med säkerhet idag. Nu har regeringen beslutat om en höjning av museets anslagskredit och att anstånd kan medges att betala hyran, men vi kommer också att återkomma till detta längre fram, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Du kanske också gillar