Hem Världen Assange ett steg närmare utlämning till USA

Assange ett steg närmare utlämning till USA

förbi admin
0 kommentar

”Domstolen bifaller överklagandet”, säger appellationsdomstolens domare Timothy Holroyde på fredagen. USA ska ha försett Storbritannien en lång rad försäkringar om vilka villkor som ska gälla Julian Assanges frihetsberövande och det har varit avgörande för beslutet.

Julian Assange har länge varit formellt misstänkt för dataintrång i USA, men ärendet utökades 2019 med ytterligare 17 punkter som rör brott mot spionerilagen – totalt riskerar han 175 år i fängelse. År 2010 publicerade Wikileaks 500 000 hemligstämplade dokument om det amerikanska försvarets agerande i Afghanistan och Irak.

Assange försvarare hävdar att rättsfallet har politiska motiv och att det hotar pressfriheten. Enligt brittisk domstol har han dock agerat utanför journalistrollen och skulle inte ha kunnat hävda den friheten om fallet rört brittiska försvarshemligheter.

Domstolen beslutade i januari att ett utlämnande ändå inte kunde genomföras med hänvisning till den 50-årige Assanges hälsa och välbefinnande. Han ska flera gånger ha berättat för psykologer att han har funderat på att ta sitt liv och att föras till USA skulle kunna förvärra den mentala hälsan, enligt domstolsbeslutet.

Rättsprocessen om utlämnandet inleddes i februari 2020, men drog ut på tiden på grund av coronapandemin. Under tiden har Assange varit frihetsberövad. Utlämningsärendet avhandlas under två dagar i domstol och fortsätter på torsdagen.

Assange var länge tilltalad i svenska rättsfall om bland annat våldtäkt och ofredande mot två kvinnor år 2010. Under en lång rättsprocess med honom i Storbritannien trotsade han sina borgensvillkor och tog sig till Ecuadors ambassad i London där han beviljades politisk asyl och medborgarskap.

Till slut tröttnade ambassaden på sin ständiga gäst och våren 2019 tog tålamodet slut helt för att han brutit mot ”internationella konventioner” och ”hur man uppför sig i det dagliga livet”. Den 11 april samma år greps Assange och fördes från Ecuadors ambassad till brittiska rättsväsendet. Den svenska våldtäktsutredningen lades ned den hösten på grund av ett försämrat bevisläge.

Du kanske också gillar