Hem Världen Budget 2023: “Vi vill ta itu med energikrisen, kriget och ekonomin” | Nyheter

Budget 2023: “Vi vill ta itu med energikrisen, kriget och ekonomin” | Nyheter

förbi admin
0 kommentar

Europaparlamentets budgetförslag för nästa år godkändes under plenarsammanträdet den 19 oktober. Europaparlamentarikerna kommer nu att hålla förlikningssamtal med rådet under tre veckor. Nicolae Ştefănuță (Renew Europe, Rumänien), som är författare till parlamentets betänkande, talar om parlamentets prioriteringar i en intervju.

 

I ert budgetbetänkande säger ni att EU står inför en utomordentligt komplex uppsättning utmaningar och att budgeten bör bidra till att hantera dem. Vilka utmaningar syftar ni på?

EU:s långtidsbudget utarbetades 2018 och fungerar som ett tak för den årliga budgeten. Det var innan vi hade fem på varandra följande kriser och utmaningar: Pandemin, energikrisen, inflationen, kriget i Ukraina och anslutningen av Ukraina och Moldavien som kandidatländer. Vi slåss med pil och båge  trots att vi befinner oss i en digital tidsålder. Våra verktyg är inte anpassade till det nuvarande kriget som vi står inför.

Huvudbudskapet är att vi måste se över EU:s långtidsbudget för att anpassa den bättre till den tid vi lever i, så att vi får mer handlingsutrymme och pengar att agera med. Om vi inte reagerar kommer EU-medborgarna att fråga sig varför EU inte gör något. Vad kommer medborgarna att säga om vi får ytterligare en kris och vi inte har några pengar kvar? I Italien ser vi till exempel att den inledande tveksamheten inför pandemin kostar oss politiska röster i dag.

Detta är en extraordinär tid. Det budgetutkast kommissionen lagt fram var ordinärt. Vi har försökt ändra det från ordinärt till extraordinärt.

Vissa av de kriser som du nämner är i hög grad marknadsdrivna. Hur kan EU:s budget specifikt hantera den typen av kriser? 

Det är en bra fråga. Alla problem kan inte lösas genom att slänga mer pengar på dem. Du nämner de marknadsdrivna, men vi har också de krigsdrivna. Det är saker som vi inte kan kontrollera. Vad vi kan göra är gemensamma insats.

I denna budget tar vi itu med de utmaningar som energikrisen, kriget och ekonomin utgör. Det är våra tre stora prioriteringar, men samtidigt måste vi anta lagstiftning och vidta andra åtgärder. När det gäller energikrisen behöver vi REPowerEU, men också andra åtgärder. Pengar löser inte allt, men kan bidra ordentligt med att minska smärtan.

Vi i parlamentet tog i princip varje enskild punkt om energi i kommissionens budgetförslag och ökade dem, till exempel när det gäller innovation, nya energikällor, förnybar energi och för små och medelstora företag som ska hantera energikostnaderna. Vi har föreslagit ett paket som ligger 533 miljoner euro över budgetförslaget. Det är vårt svar på energifrågorna i år.

Vissa kanske är lite oroliga för att en av vår generations största utmaningar, klimatförändringen, ska ta ett steg tillbaka eftersom det finns så många andra frågor som måste lösas. Vad finns i ert budgetförslag för klimatet?

Vi föreslår en ökning av Life-programmet. Vi tar itu med klimatförändringen tillsammans med andra frågor. Jag anser att det är viktigt att inte stoppa gröna given. Jag håller för min del inte med dem som säger att gröna given försatte oss i energikrisen, det är tvärtom. Om vi redan hade haft gröna given hade vi kanske inte varit i den här situationen. Vi skulle ha haft mer förnybar energi och varit mindre beroende av rysk olja och externa källor.

Hur stöder specifikt ert budgetförslag Ukraina?

Vi har skapat ett paket värt 853 miljoner euro. Vi har ökat vår försvarsförmåga, vår militära rörlighet och den gemensamma upphandlingen av vapen. Det finns Erasmus för ukrainska studenter. Det finns ökningar av Marie Skłodowska-Curie-programmet för forskning eftersom vi har ukrainska forskare i EU. Det finns paket om humanitärt bistånd eftersom flyktingarna och de medlemsstater som tar emot flyktingar behöver hjälp.

Ett land som Moldavien behöver också hjälp. Det är ett kandidatland, men får egentligen inte så mycket stöd från oss för tillfället eftersom de ännu inte får föranslutningspengar. De har sett en sjufaldig ökning av energipriserna, så de tigger om hjälp i vinter. Vi bör stödja dem eftersom det är viktigt att vi behåller en proeuropeisk regering i Moldavien.

Du kanske också gillar