Hem Världen Dialog mellan länder viktigt i en osäker värld

Dialog mellan länder viktigt i en osäker värld

förbi admin
0 kommentar

När världens länder nu möts i Stockholm är det inte för att sätta sig vid förhandlingsbordet och ha delegationer som granskar varje kommatecken i en avtalstext. Det är inte ett klimatmöte som det senaste COP 26 i Glasgow, det är inte heller ett internationellt möte för att få fram avtal kring biologisk mångfald eller plastföroreningar i haven.

Stockholm+50 har fått status som FN-möte och siktar på att bli ett forum som omfattar alla problem som rör planetens välmående. Fokus ska ligga på tre världsomfattande kriser som måste åtgärdas: klimatförändringen, förlust av biologisk mångfald och föroreningar. Företeelser som hänger tätt samman men ofta diskuteras var för sig.

Mötet är ett femtioårsjubileum för FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972 som kom till på initiativ av dåvarande regeringen och Olof Palme. Det blev en startpunkt för det internationella miljöarbetet.

Sedan dess har världen förändrats. Samtidigt som det har hänt väldigt mycket, har det hänt alldeles för lite. Människans påverkan på natur och miljö har fått stora konsekvenser. Vi har en klimatkris. Världen är varmare än för femtio år sedan, de sju senaste åren är de varmaste som har uppmätts. Den extrema värmeböljan i Indien och Pakistan nyligen har blivit trettio gånger mer sannolik på grund av klimatförändringen. Arter utrotas och den biologiska mångfalden är hotad, plastföroreningar i havet ökar och skadar det marina livet.

Nu ska Stockholm+50 ta ett grepp över helheten. Tanken är att när världens länder träffas utan att behöva sitta och bevaka sina intressen i förhandlingar ska det i stället bli bra dialoger – till exempel om hur klimatkrisen och den biologiska mångfalden och föroreningar hänger ihop och om det går att åtgärda fler problem samtidigt.

Fördelen med det breda fokuset är att frågor som inte ryms inom exempelvis FN:s årliga klimatmöten kan tas upp. Det handlar bland annat om konsumtion och hållbar produktion som har stor betydelse för klimatet och stor påverkan på miljön.

Nackdelen kan vara att mötet greppar över för mycket och därför riskerar att inte komma framåt på någon punkt.

Stockholm+50 ligger halvvägs mellan COP 26 i Glasgow och COP 27 i Sharm el-Sheikh i november. I Glasgow lovade världens länder att höja klimatambitionerna under det här året. Då talades också om att Stockholm + 50 kunde fungera som en press för höjda ambitioner.

Ingen, förutom möjligen Ryssland, räknade med att det skulle bli ett krig i Europa som riskerar att överskugga hela klimatkrisen och andra miljöfrågor. I stället för att satsa pengar på att få ned utsläpp, stötta utsatta och fattiga länder, satsas nu enorma summor på krigsmateriel.

De här dagarna i Stockholm resulterar kanske inte i konkreta lösningar, trots att vetenskapen har slagit fast att det är enormt bråttom att få ned utsläpp, minska plasten i havet och på andra sätt värna miljö och klimat. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att vi måste agera nu, redan i år.

Att det blir mera prat kan kännas frustrerande. Men prat kan leda till agerande och dialogen mellan världens länder är viktig, den är själva grundstenen i FN:s arbete. I en tid där Rysslands invasionskrig har skapat en osäkrare värld är samtal och att bygga förtroende och gemenskap extra viktigt.

Läs mer:

Ambassadören för FN:s miljömöte: ”Förhoppningsvis ett startskott”

Det här händer under Stockholm+50

Du kanske också gillar