Hem Världen Direktrapportering om kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa – Sydsvenskan

Direktrapportering om kriget i Ukraina och säkerhetsläget i Europa – Sydsvenskan

förbi admin
0 kommentar

Europa har hamnat i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget efter Rysslands anfall mot Ukraina. I rapporteringen från kriget förekommer begrepp som inte alltid är lätta att förstå. Här är några ord att ha koll på.

Artilleri:

Samlingsnamn för tyngre eldvapen. Artilleri används för att skjuta indirekt eld, vilket betyder att man skjuter mot mål som inte går att se. Kanoner, raketer och granatkastare är exempel på artilleri.

Defensiva vapen:

Debatten om huruvida Sverige ska bistå Ukraina med så kallade defensiva vapen har varit en het politisk fråga sedan Rysslands invasion. I svensk lagstiftning delas krigsmateriel upp i kategorierna krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel, men någon definition på vilka vapen som räknas som defensiva saknas.
Från svenskt håll har det i frågan om defensiva vapen handlat om bland annat radarutrustning och luftövervakning, men också luftvärnssystem och pansarvärnsrobotar som kan slå ut ryska pansarfordon.

Folkrätt:

Benämns också som internationell rätt och består av regler och principer mellan stater, internationella organisationer och andra internationella organ. Folkrätten baseras främst på traktater (överenskommelser och avtal) och sedvanerätt (oskrivna men bindande regler). I folkrätten ingår bland annat mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Grön korridor:

Efter de ryska truppernas intåg i de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk vädjade Ukraina till Ryssland om att tillåta en säker väg, en “grön korridor”, för kvinnor och barn att evakuera från det krigshärjade området.
Internflykting:Person som tvingas fly inom sitt eget hemland.

Invasion:

En större truppförflyttning och inmarsch i en annan stats territorium i syfte att ockupera, erövra eller dela landet, alternativt byta ut dess styre.

Konvoj:

Militär transport bestående av en samling fartyg eller fordon med trupper, livsmedel, ammunition eller annan materiel.

Kryssningsrobot:

Robotvapen som färdas på mycket låg höjd, med en hög hastighet och som navigerar mot sitt mål. De drivs med jetmotorer, klarar en lång räckvidd och kan avfyras från såväl marken som från flygplan och fartyg (inklusive ubåtar).

Luftvärn:

Vapensystem avsett att bekämpa flygplan, helikoptrar eller andra farkoster som genomför angrepp från luften eller kränker luftrum.

Mekaniserade förband:

Militär enhet där transporten sker med bepansrade fordon som bandvagn eller stridsvagn. Förband som transporteras på lastbilar kallas istället motoriserat förband.

Pansarvärn:

Vapensystem speciellt anpassade att bekämpa och slå ut bepansrade fordon som stridsvagnar.

Utbrytarregion:

Region som bryter sig ut och deklarerar sig självständigt från det land den tidigare tillhört.
/TT

Du kanske också gillar