Hem Världen ”Fantastiskt korkad” annektering, enligt Paasikivi

”Fantastiskt korkad” annektering, enligt Paasikivi

förbi admin
0 kommentar

Det finns en liten risk att Ryssland sätter in taktiska kärnvapen som en följd av annekteringen av ukrainska områden.

Det kan i sin tur leda till ett hårt amerikanskt svar och att Putin avsätts.

– Då kan en rysk kapitulation av nästa regim bli nästa steg, enligt överstelöjtnant Joakim Paasikivi.

Med annekteringen av fyra ockuperade ukrainska områden försöker Ryssland skapa en ny situation – en röd linje på marken som Ukraina inte får överträda, eftersom de då ”anfaller Ryssland”. Om Ukraina ändå gör det hotar Putin att ”med alla krafter och medel” försvara den röda linjen, enligt den exilryska tidningen Meduza.

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, lärare i militärstrategi på Försvarshögskolan, tror inte att Ukraina bryr sig om det.

– Ryssland och Putin lever i något slags drömvärld, en föreställningsvärld där man genom att säga saker får dem att hända. Annekteringen är ytterligare ett i raden av felslut från rysk sida. Man tror att det här skulle gynna dem, men det är precis tvärt om, säger Paasikivi.

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi.
Överstelöjtnant Joakim Paasikivi.

– Putin har hamnat i en situation där han inte kan vinna kriget militärt. Dessutom har han alienerat sig politiskt med hela världen, som inte accepterar en annektering. Det är en oerhört obehaglig situation eftersom den är så fantastiskt korkad.

”Amerikanerna har varit väldigt tydliga”

Kan Putin ta till taktiska kärnvapen, om Ukraina går in på så kallat ”rysk mark”?

– Jag tror fortfarande att det är osannolikt, eftersom konsekvenserna skulle bli oerhört allvarliga. Hoten från rysk sida har varit samma hela tiden. Dmitrij Medvedev sade om det annekterade Krim att ”gör ukrainarna något på Krim så blir det förskräckliga följder”. Men när ukrainarna slog ut en av deras flygbaser valde ryssarna att skylla på sig själva, och oförsiktiga rökare.

– Amerikanarna har också varit väldigt tydliga. Men om ryssarna använder kärnvapen finns det ingen tvetydighet att det kommer ett svar från väst, sannolikt med konventionella vapen. Det skulle till exempel kunna vara att ryssarna plötsligt inte har Svarta havs-flottan kvar.

Om väst anfaller Ryssland, vad blir nästa steg från ryska sida då?

– Risken är ju alltid en eskalering, men det kan lika gärna bli en rysk kapitulation från nästa regim.

Du menar att Putin avsätts om han använder kärnvapen?

– Ja, det tror jag, det är i alla fall en möjlighet. Jag tror att den ryska aptiten för att dra in världen i ett kärnvapenkrig är låg. Åtminstone en rysk tidning har skrivit att ”kärnvapenretoriken är onödig och dum”. Det är mycket tveksamt om Putin skulle ha ett stöd för att sätta in kärnvapen.

Putin.
Putin.

Nymobiliserade har redan stupat eller tillfångatagits

Den oberoende exilryska tidningen Meduza skriver att Ryssland nu har färre soldater på marken än Ukraina. Stämmer det?

– Det är nog inte orimligt. Framför allt går den ryska militära förmågan ner, och den ukrainska går upp. Annekteringen sker samtidigt som den ukrainska armén har slagit den professionella ryska armén. Nu ”återstår det att slå den icke professionella ryska armén”, som den ukrainska överbefälhavaren nyligen sade.

– Styrkeförhållandena ändras inte av att Ryssland kastar in nymobiliserade. Den enda militära förändring Ryssland kan åstadkomma är om man utbildar de nymobiliserade i 4-5 månader. Då skulle de kunna skicka ner någorlunda kompetenta förband.

– I stället har redan de första nymobiliserade kommit ner och flera av dem har stupat eller blivit tillfångatagna. Hittills har kistorna drabbat garnisonsorter för yrkesmilitärer, nu kommer kistorna i stället hem till mobiliserade värnpliktigas familjer. Effekten kan bli att stödet för regimen minskar, säger Joakim Paasikivi.

I talet som den ryske presidenten höll i Kreml på fredagseftermiddagen med anledning av annekteringen av de fyra områdena i Ukraina, sade Putin också att Ryssland nu är redo att förhandla med väst. Så här kommenterar Joakim Paasikivi hans utspel:

– Det mest påtagliga utrikespolitiska konsekvensen av annekteringen är att man så oerhört tydligt bundit sig vid en handlingslinje som inte går att backa från. Det finns ju inget att förhandla om när man utropar de här områdena till delar av Ryssland. Skulle Putin säga vid förhandlingsbordet att “ja, men vi lämnar tillbaka de här fyra områdena, och så glömmer vi hela historien”? Det skulle sannolikt inte tas emot så väl av de radikala nationalisterna i Ryssland.

Ryska rekryter.
Ryska rekryter.

Du kanske också gillar