Hem Världen Fler länder stödjer lag mot miljömord – men inte Sverige

Fler länder stödjer lag mot miljömord – men inte Sverige

förbi admin
0 kommentar

Olof Palme var en av de första i världen att använda det juridiska begreppet som handlar om storskalig miljöförstöring.

– Ekocid, miljömord, kräver brådskande internationell uppmärksamhet, sade han vid FN:s första miljökonferens som hölls i Stockholm 1972.

I veckan genomförs FN-konferensen Stockholm+50 där svenska regeringen vill lyfta det svenska internationella arbetet på miljö- och klimatområdet under perioden. Men när det gäller frågan om att göra ekocid till ett brott motsvarande folkmord eller krigsbrott – som Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, ICC, skulle kunna döma i – går Sverige inte i bräschen, trots många starka förespråkare:

* Regeringen har pekat ut gruppen unga som en viktig röst inför Stockholm+50 och den samrådsgrupp, kallad Youth Task Force, som bildats för ändamålet har ekocid som första krav.

* Också flera länder: Belgien, önationerna Samoa, Vanuatu och Maldiverna – och Frankrikes president Emmanuel Macron har uttalat stöd för ekocid som internationellt brott. Även FN:s generalsekreterare António Guterres, påven Franciscus och en stor mängd organisationer, som Svenska kyrkan, stödjer kravet.

* En kommitté ledd av den brittiske människorättsadvokaten Philippe Sands lade i fjol fram ett förslag om att ekocid bör göras till ett brott i Romstadgan.

* EU-parlamentet röstade i februari i år för att uppmuntra alla medlemsstater att främja erkännandet av ekomord enligt Romstadgan och ”ta djärva initiativ för att bekämpa straffriheten för miljöbrott på global nivå”.

* LO:s dåvarande ordförande, nuvarande näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S), skrev tillsammans med Palmecentrets generalsekreterare år 2020 en artikel på SvD debatt som slog fast: ”Vi ser hur ett antal stater och en samling storföretag aktivt motarbetar den omställning som är nödvändig. Därför kräver LO och Palmecentret att storskalig miljöförstörelse bör kriminaliseras.”

Bild 1 av 2
Oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade i april, 2010 vilket ledde till stora oljeutsläpp i Mexikanska golfen.

Foto: Gerald Herbert/AP

Bild 2 av 2
En pelikan täckt av olja försöker breda ut sina vingar vid East Grand Terre Island utanför amerikanska Louisianas kust, efter den stora oljeläckan som BP orsakade 2010.

Foto: Charlie Riedel/AP


Men i svenska riksdagen är en majoritet emot att stå upp för initiativet. DN har frågat alla riksdagspartier om de ställer sig bakom ett krav på att göra ekocid till internationellt brott. Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar ja. M, KD, L, C och SD säger nej. Regeringspartiet Socialdemokraterna svarar vagt, trots upprepade önskemål om ett ”ja” eller ”nej” skriver pressavdelningen så här i ett mejl:

”Om frågan gäller ändringar i Romstadgan får svaret vara nej. Men vi utesluter inte att de internationella juridiska möjligheterna att utkräva ansvar och säkerställa att storskalig miljöförstörelse kriminaliseras måste stärkas”.

Partiet vill inte svara på följdfrågan: På vilket sätt bör detta i så fall ske?

Riksdagsledamöter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet, dåvarande Folkpartiet och även Socialdemokraterna har ända sedan 1971 lagt totalt 13 motioner om att Sverige bör verka för en ekocidlagstiftning. En av dem som motionerade i fjol var Jens Holm (V). Han är övertygad om att en internationell ekocidlag skulle göra skillnad. I dag finns möjlighet att ge böter åt privatpersoner och företag som orsakar kraftig miljöförstöring.

– Men miljöbrott är mycket större än att de bara innebär ekonomiska konsekvenser. Det behövs en egen jurisdiktion. Att Sverige inte finns bland de länder som trycker på för den här frågan är förvånande och konstigt, med tanke på den höga svansföring vi har när vi framställer oss som en föregångare i miljö- och klimatfrågor, i synnerhet på den internationella arenan.

– Nu är det dags att lyfta ekocid på riktigt. Om den svenska regeringen inte tar den här möjligheten att lyfta frågan nu, när manegen är krattad och Sverige står som värd för den konferens som ska uppmärksamma Stockholmskonferensen där frågan lyftes första gången för 50 år sedan, då förstår jag inte när man ska ta den.

Även Rebecka Le Moine, MP:s miljöpolitiska talesperson har lagt motioner om ekocid.

– Miljö- och klimatkrisen är så stora frågor. Det är inte rimligt att lägga det på konsumentens axlar. Vi vill rikta kraften mot dem som har mest ansvar: de stora företagen. Det skulle ha stor effekt, är min övertygelse.

S-riksdagsledamöterna Anna Vikström och Mathias Tegnér motionerade också i fjol.

”Ur ett miljöperspektiv är det tydligt att det saknas tillräcklig lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Arbete måste ske för att öka de juridiska möjligheterna att utkräva ansvar. Straffriheten är i dag omfattande för miljöbrott och förstörelse av livsmiljöer.”

Liksom deras partikamrater Magnus Manhammar och Mattias Vepsä, vars motion har rubriken: ”Sverige bör ta initiativ till ekocidlagstiftning”.

Mark som kalhuggigt för att ge plats för en palmoljeplantage på Borneo.

Mark som kalhuggigt för att ge plats för en palmoljeplantage på Borneo.

Foto: Juan Carlos Munoz/TT

Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och vid Kew Gardens i London, har skrivit debattartiklar i bland annat brittiska The Guardian om frågan.

– Man skulle ha infört ekocid som lag för länge sen. Dels ger det ett personligt ansvar, snarare än ett kollektivt ansvar till de ledare, de personer, de individer som har det yttersta ansvaret för den storskaliga miljöförstörelsen som skulle kunnat undvikas. Och dels lyfter det sammanhanget till det rätta allvaret som det måste vara.

Biologen och aktivisten Pella Thiel har jobbat för frågan om ekocid som brott inom Romstadgan sedan 2013 och haft möten med bland andra Åsa Romson, Isabella Lövin, Ulrika Modeer och Margot Wallströms kabinettssekreterare samt en rad tjänstemän på Miljö- och Utrikesdepartementen.

– Det är för mig en gåta varför inte Sverige driver frågan, annat än genom ett antal riksdagsmotioner, säger hon till DN.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll skriver i ett mejl till DN att regeringen aktivt driver på för en ambitiös klimat- och miljöpolitik internationellt.

”Jag håller med om att det behövs bättre internationella juridiska ramverk för att skydda miljön. Romstadgan är ett framgångsrikt resultat av en balanserad och svårförhandlad kompromiss och det kan därför innebära utmaningar att öppna upp denna stadga. Romstadgan är ett framgångsrikt resultat av en balanserad och svårförhandlad kompromiss och det kan därför innebära utmaningar att öppna upp denna stadga”.

Strandhäll tar upp FN-konferensen Stockholm +50.

”Jag förväntar mig att ekocidfrågan kommer att diskuteras en hel del under mötet, då den har lyfts mycket i de förberedande processerna av stora delar av civilsamhället och en del länder. Vi förväntar oss att frågan kommer att finnas med på ett eller annat sätt i slutresultatet från mötet”.

Läs mer:

50 år av miljölöften – Sverige brister i 3 av 4 fall

Larmet: Stockholms utsläpp måste minska mycket snabbare

Därför ljuger vi för oss själva om flygresan

Du kanske också gillar