Hem Världen Nobelpris i medicin till svenske Svante Pääbo

Nobelpris i medicin till svenske Svante Pääbo

förbi admin
0 kommentar

Ett jubel utbröt i salen när Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, läste upp Svante Pääbos namn.

“Genom banbrytande forskning åstadkom Svante Pääbo vad ingen trodde var möjligt: kartläggning av arvsmassan från neandertalare, en utdöd släkting till nu levande människor”, skriver Nobelförsamlingen i ett pressmeddelande.

Utdöda släktingar

Thomas Perlmann gav först en kort nominering på svenska och läste därefter upp mer om Svante Pääbo på engelska.

Nobelförsamlingen lyfter bland annat fram Pääbos fynd gällande korsningar mellan Homo sapiens och våra utdöda släktingar efter migrationen från Afrika för omkring 70 000 år sedan.

“Genflödet från utdöda människoformer som lämnat spår hos nu levande människor utanför Afrika har visats ha fysiologisk betydelse, bland annat för människors försvar mot infektioner”, skriver man.

Enligt Nobelförsamlingen har Pääbos upptäckter skapat ett helt nytt forskningsfält – paleogenomik, som handlar om att undersöka arvsmassan hos utdöda arter och forntida organismer.

“Hans kartläggning av arvsmassa från utdöda neandertalare och denisova har gett oss helt nya förutsättningar för att förstå den genetiska grunden för vad som gör oss alla unikt mänskliga”, står det i pressmeddelandet.

“Mycket glad”

Nobelkommiténs sekreterare Thomas Perlmann har pratat med Pääbo på telefon som befann sig i Leipzig när han fick beskedet.

– Han frågade om han fick berätta det för sin fru och jag sade att det var okej. Han var mycket glad över detta pris, säger Thomas Perlmann.

Svante Pääbos bror, Rurik Reenstierna, fick nyheten efter att varit ute på en promenad med hunden.

– Jag såg det alldeles nyss, jag blev väldigt glad och överraskad å familjens vägnar. Jag har följt hans forskning under många år, säger han till TT.

TT: Har ett eventuellt Nobelpris varit uppe för diskussion när ni träffats?

– Nej, det skulle jag inte vilja påstå, tidigare kanske vi kunde skoja om det men inte på senare år. Det här är väldigt roligt.

Familjens andra Nobelpris

Faktum är att det är familjens andra Nobelpris, pappa Sune Bergström tilldelades nämligen Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1982.

Över 800 nomineringar till priset kom in från vetenskapssamhället i år. Beslutet fattades av de 50 ledamöterna som sitter i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

I fjol delade forskarna David Julius och Ardem Patapoutian, båda verksamma i USA, på priset i fysiologi eller medicin. De belönades för sina upptäckter av receptorer på kroppens celler som gör att vi kan uppfatta temperatur och beröring.

Svante Pääbo var först med att kartlägga arvsmassan, dna, hos utdöda människor och djur. Han är en grundarna av paleogenomiken, där man analyserar fossilt dna.

I en serie studier har Svante Pääbo successivt kartlagt hela arvsmassan hos vår närmaste släkting, neandertalmänniskan.

Han har också upptäckt att vår egen art bär på en mindre andel neandertal-dna, ett bevis för att vi vid något tillfälle i historien hade sex med och fick avkomma med neandertalare.

Dessutom har Pääbo upptäckt att ytterligare en utdöd människoart existerade vid samma tidpunkt som neandertalarna, den så kallade denisova-människan i Asien.

Svante Pääbo är född 1955. Han är verksam vid Max Planck-institutet i Leipzig i Tyskland. Hans är gift med den amerikanska genetikern Linda Vigilant. Hans far var biokemisten Sune Bergström som fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1982.

Förra året gick Nobelpriset i fysiologi eller medicin till David Julius och Ardem Patapoutian, för deras upptäckter om hur temperatur och tryck översätts till nervsignaler.

David Julius använde växtämnet kapsaicin, som framkallar känslan av hetta i chilipeppar, för att identifiera en receptor som kan registrera värme i hudens nervtrådar.

Ardem Patapoutians upptäckt handlade om hur celler reagerar på mekaniskt tryck. Han upptäckte en helt ny klass av sensorer som finns både i hudens nervändar och inre organ.

Deras fynd har förklarat en fundamental del av vår förmåga att uppfatta omgivningen, enligt Nobelförsamlingen. De utgjorde nämligen startskottet för en snabb forskningsutveckling som blottlagt hur förnimmelsen av värme, hetta, kyla och olika mekaniska stimuli kan uppstå i vårt nervsystem.

Källa: Nobelförsamlingen

Nobelpristagarna i fysik och kemi, samt mottagarna av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, utses av Kungliga Vetenskapsakademin.

Medicinpristagarna utses av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet och Svenska Akademien beslutar om vem som ska få litteraturpriset.

Vid samtliga dessa institutioner finns särskilda Nobelkommittéer, som varje år gör omfattande utredningar kring ett urval nominerade. Namnförslagen kommer in via nomineringar, som bara får göras av vissa särskilt utsedda personer. Det handlar exempelvis om forskare, tidigare pristagare och akademiledamöter. Kommittéerna tar fram ett förslag som läggs fram för respektive prisutdelande institution, som därefter röstar fram årets pristagare.

Gällande fredspriset så utser Stortinget i Norge de ledamöter som bildar den norska Nobelkommittén, som ansvar både för utredningsarbetet och prisbeslutet.

Källa: Nobelstiftelsen

Du kanske också gillar