Hem Världen Nya data: Apkoppsvaccin ger ett 78-procentigt skydd

Nya data: Apkoppsvaccin ger ett 78-procentigt skydd

förbi admin
0 kommentar

Apkoppor är endemiskt i flera länder i västra och centrala Afrika. Tidigare i år spreds sjukdomen över världen i snabb takt – framför allt mellan män som hade sex med andra män – och hittills har över 80 000 fall upptäckts runt om i världen, enligt USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC.

Fallen har därefter minskat till en låg nivå, men Världshälsoorganisationen, WHO, klassar fortsatt sjukdomen som ett globalt hälsonödläge – den högsta varningsnivån, skriver Reuters.

Nu visar data från brittiska hälsomyndigheten UKHSA att en enda dos av Bavarian Nordics vaccin MVA-BN ger ett 78-procentigt skydd mot sjukdomen 14 dagar efter vaccinering. Analysen är gjord i England mellan den 4 juli och 3 november och omfattar homosexuella, bisexuella och män som har sex med andra män.

Enligt myndigheten är det här det starkaste beviset hittills på vaccinets effektivitet. En andra dos väntas ge ett ännu bättre och långvarigt skydd.

Hittills har över 55 000 doser av MVA-BN-vaccinet getts, enligt UKHSA.

Du kanske också gillar