Hem Världen Påven i Assisi till unga ekonomer: Fortsätt framåt inspirerade av helige Franciskus

Påven i Assisi till unga ekonomer: Fortsätt framåt inspirerade av helige Franciskus

förbi admin
0 kommentar

Lördag morgon, den 24 september, möter påven Franciskus de unga ekonomerna som deltar i Economy of Francesco 22-24 september i Assisi. Han uppmanar dem att arbeta för social, relationsmässig och andlig hållbarhet och att känna igen de fattigas och planetens rop.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“När en ung person träffar en annan med samma kallelse och detta upprepas med hundra och till och med tusen andra unga, då kan stora ting bli möjliga…” Påven Franciskus betonar detta i sitt tal, lördagen den 24 september, till deltagarna i Economy of Francesco 22-24 september i Assisi, Italien. Han påminner de unga ekonomerna om att de kan förändra världen till det bättre.

”Ni unga vet, med Guds hjälp,  vad ni ska göra och kan göra det. Unga har gjort det förut under historiens gång.”

Påven erkänner att tidigare generationer visst har lämnat många rikedomar till de unga, men att de inte har vetat hur man skyddar planeten och säkerställer fred. Unga, säger han, ”är kallade att bli hantverkare och byggare av vårt gemensamma hem”.

“känna igen de fattigas rop i jordens rop och att alltid hålla de fattiga i åtanke; bygga relationer för att övervinna en svår brist på glädje i den moderna världen; och att erkänna att ett andligt kapital går före, och är ändå viktigare än, ekonomiskt kapital.”

En profetisk vision av miljön och jorden

Påven belyser den profetiska modellen som står i fokus för projektet Economy of Francesco och insisterar på behovet av en “ny vision av miljön och jorden”. Förutom ekologisk hållbarhet, uppmärksammar påven också en social, relationsmässig och andlig hållbarhet. Denna, säger han, innefattar att känna igen de fattigas rop i jordens rop och att alltid hålla de fattiga i åtanke; bygga relationer för att övervinna en “svår brist på glädje i den moderna världen”; och att erkänna att ett andligt kapital går före, och är ändå viktigare än, ekonomiskt kapital.

Respekt, kärlek och omsorg om de fattiga

Påven påminner om helige Franciskus av Assisis kärlek för de fattiga och påminner om att  Economy of Francesco måste arbeta för respekt och kärlek för alla fattiga och sårbara personer. Detta, säger han, betyder inte bara att att arbeta för de fattiga utan att ändra på det ekonomiska systemet – som helige Franciskus sa, ska vi inte omfamna fattigdomen, utan ändra på ekonomin, för att bekämpa det elände som människor möter.

Slutligen uppmanar påven de unga att se världen med de fattigaste av de fattigas blick; att minnas dem som arbetar med sina händer och arbetets betydelse; samt att inkarnera deras idéer i konkret handling.

Du kanske också gillar