Hem Världen Påven till teologerna: Gå längre, traditionen handlar inte om bakåtsträvan

Påven till teologerna: Gå längre, traditionen handlar inte om bakåtsträvan

förbi admin
0 kommentar

Torsdagen den 24 november tog påven emot medlemmar i den Internationella teologiska kommissionen på audiens och gav dem tre riktlinjer: kreativ trohet till traditionen, öppenhet för bidrag från olika discipliner samt kollegialitet

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus tog emot den Internationella teologiska kommissionen på audiens torsdagen den 24 november och tackade inledningsvis dess ordförande kardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I. för hans vänliga inledande tal.

“öppenhet för den heliga Andens röst”

Påvens tacksamhet för kommissionens kompetens

Påven uttryckte sedan i sitt tal tacksamhet för kommissionens generositet, kompetens och passion, samt uppskattning för de tre teman som kommissionen utforskar: den fruktbara relevansen av den kristologiska tro som bekänns av konciliet i Nicaea inför dess 1700 årsfirande, (325-2025); undersökningen av dagens antropologiska frågor av avgörande betydelse för den mänskliga familjens vandring, i ljuset av den gudomliga frälsningsplanen; och fördjupningen av skapelsens teologi i ett treenighetsperspektiv, genom att lyssna på de fattigas och jordens rop.

“Ni är kallade att genomföra detta i det Andra Vatikankonciliets spår, som – sextio år efter dess tillkomst – utgör ett säkert kompass för kyrkans vandring, ’I Kristus är kyrkan ett slags sakrament, ett tecken och ett redskap för den innerligaste föreningen med Gud och för hela mänsklighetens enhet’ (Vat. II, Dogm. konst. om kyrkan Lumen gentium, n. 1.).

Tre riktlinjer

Påven gav sina gäster tre riktlinjer “i denna historiska tid, en svår tid men, för trons blick, laddad med löftet och hoppet som flödar från den korsfäste och uppståndne Herrens påsk”: kreativ trohet till traditionen, öppenhet för bidrag från olika discipliner samt kollegialitet.

“Han varnade för en bakåtsträvan”

Kreativ trohet till traditionen, förklarade påven, handlar om att förkroppsliga evangeliet i världens alla hörn, hela tiden på ett nytt sätt. Påven betonade att traditionen, som är trons ursprung, antingen växer eller dör ut. Han varnade för en bakåtsträvan, där rörelser söker trohet till traditionen, som inte tillåter den växa med tiden. ”Ni teologer kan fundera lite på hur ni kan hjälpa till vad gäller detta”, sa påven.

Öppenhet för bidrag från olika discipliner, sa påven, handlar om att fördjupa och inkulturera evangeliet, genom att vara försiktigt öppna för samråd med experter, även icke-katolska.

Slutligen, kollegialitet, har särskild relevans i samband med den synodala vägen 2021-2024, som hela Guds folk är kallat att delta i.  

Gå längre

”Teologer måste gå längre”, förklarade påven. Kateketen måste ge den rätta läran, utan nyheter, medan teologen kan gå längre för att göra teologin mer explicit och det är sedan läroämbetet som stoppar honom, förklarade påven och la till att denna distinktion inte är hans utan kommer från helige Ignatius av Loyola.

Påven önskade slutligen den Internationella teologiska kommissionen ett lugnt och givande arbete i denna anda av ömsesidigt lyssnande, dialog och gemensam urskiljning, i öppenhet för den heliga Andens röst.

Du kanske också gillar