Hem Världen Regeringen vill göra det olagligt att förolämpa offentliganställda

Regeringen vill göra det olagligt att förolämpa offentliganställda

förbi admin
0 kommentar

– Personer som arbetar för det offentliga utsätts för våld och hot och trakasserier och otillbörliga påtryckningar och skyddet för dem måste stärkas. Ett sådant exempel är socialsekreterare som kan få utstå fruktansvärda förolämpningar, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till SVT.

Strömmer nämner till exempel de kampanjer som riktats mot LVU och socialtjänsten.

Regeringen vill alltså förstärka skyddet för offentliganställda, bland annat poliser och socialsekreterare. Därför gör man nu tre tillägg till den pågående utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet.

Utreder nytt brott

Till att börja med vill man utreda ett nytt brott, förolämpning mot tjänsteman.

– Samhället markerar väldigt tydligt att vi inte accepterar att våra viktigaste offentliga företrädare för att garantera säkerhet och trygghet hos medborgarna blir behandlade på vilket sätt som helst, säger Gunnar Strömmer.

Vilken typ av situation talar vi om?

– Jag tror inte det är så svårt att föreställa sig. Det behöver inte vara fysiskt våld eller hot men det kan ändå vara ett förolämpande tilltal som är väldigt kränkande.

Man vill också se över skärpta straff för våld eller hot mot tjänsteman, och att utredningen tar ställning till om straffet för sabotage mot blåljusverksamhet behöver skärpas. Punkterna finns delvis med i Tidöavtalet.

Ökat skydd för personuppgifter

Utöver det vill regeringen också se ett ökat skydd för offentliganställdas personuppgifter. Dels vill man utreda den så kallade sekretessmarkeringen i folkbokföringen och om offentliganställda lättare ska få skyddade uppgifter. Dels vill man se över en minskad exponering av offentliganställdas namn i beslut och andra offentliga handlingar.

Skyddet ska gälla offentliganställda som kan utsättas för våld, hot, trakasserier eller annan otillbörlig påverkan, till exempel poliser och socialsekreterare som arbetar mot organiserad brottslighet.

– Medarbetare som har utsatta positioner som är anställda av det offentliga ska i större utsträckning kunna få skydd för sina personuppgifter, säger Gunnar Strömmer.

Utredningen ska vara klar senast den 1 januari 2024.

Du kanske också gillar