Hem Världen Rysslands vill splittra Europa

Rysslands vill splittra Europa

förbi admin
0 kommentar

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Tanken var att väst med sanktioner skulle knäcka Putins förmåga att föra krig mot Ukraina.

Det har inte lyckats.

Nu visar det sig istället att Putin har ett kraftfullare vapen än väst.

Sanktionerna har inte tvingat Ryssland på knä. Men det ryska gasvapnet hotar stabiliteten i Europa.

Regering efter regering tvingas införa gigantiska stödpaket för att medborgare och företag ska kunna betala sina elräkningar. Drakoniska sparåtgärder väntar i vinter. Kanske till och med ransonering om det frivilliga sparandet av energi inte räcker till.

Europas industrier, särskilt de som är el- eller energiintensiva hotas av konkurs. Hundratusentals människor kan bli arbetslösa Samtidigt som räntor och matpriser stiger. Resultatet blir en lågkonjunktur, kanske en recession.

För den som hela tiden tänkt att kriget i Ukraina inte är något som egentligen berör oss måste det nu vara uppenbart att den ryska aggressionen inte bara är ett hot mot den rådande säkerhetspolitiska ordningen utan också mot välståndet i väst.

Jag tror många inte förstått vidden av det Europa inklusive Sverige, står inför. Det handlar inte om enstaka uppoffringar genom att sänka inomhustemperaturen någon grad. Beroende på hur illa de blir talar vi om en sänkning av levnadsstandarden som vi inte upplevt i modern tid.

Vill slippa sanktionerna

En del framställer det förmodade lidandet för européer som en uppoffring för Ukraina men det tror jag bygger på ett feltänk. Ukraina är beroende av ett starkt väst som kan fortsätta skicka avancerade vapen och ekonomiskt stöd. Ett ekonomiskt sargat Europa spelar Putin i händerna och hotar uthålligheten i västs stöd.

Putin började använda gasvapnet redan förra sommaren när leveranserna till Europa minskade och priserna sköt i höjden.

Även i sommar har Ryssland skruvat av och på gasen med ojämna mellanrum i ett försök att få västvärlden att backa från sanktionerna och sitt stöd till Ukraina.

Men det är först nu som Ryssland strypt gasen helt på obestämd tid. Putin hycklar inte längre med orsaken. Gasen skruvas inte på förrän väst avvecklar sina sanktioner mot Ryssland, hotar Kreml.

Målet är att splittra Europas länder. De som är beroende av rysk gas är de som Putin hoppas ska börja vackla i sitt stöd till Ukraina och kanske trycka på övriga EU att lätta på sanktionerna mot Ryssland i utbyte mot att gasen skruvas på.

Putin hoppas också att dessa länder ska börja utöva påtryckningar på Ukraina att göra eftergifter i form av att avstå en del territorium till Ryssland.

”Regering efter regering tvingas införa gigantiska stödpaket för att medborgare och företag ska kunna betala sina elräkningar.”
”Regering efter regering tvingas införa gigantiska stödpaket för att medborgare och företag ska kunna betala sina elräkningar.”

Utpressning

I nuläget ser det inte ut som Tyskland, Frankrike, Storbritannien eller andra länder kommer att vackla i sitt stöd till Ukraina. Men allting beror på hur tuff vintern blir. Hur mycket människor kommer att tvingas frysa. Hur många som blir arbetslösa eller tvingas flytta från sina hem därför att de inte kan betala elräkningarna.

I bästa fall räcker de statliga stöden för att rädda företag och medborgare undan ruin men som samhälle blir vi oavsett fattigare.

Om det blir stort inhemskt missnöje i de länder som drabbas värst av gasstoppet kommer politikerna där att bli pressade att agera.

Även om Putin inte lyckas med sin utpressning i år kan den ge resultat nästa vinter. Som det ser ut nu är det i bästa fall först någon gång 2024 eller 2025 som Europa fått fram ersättningsenergi för den ryska gasen.

Några motsvarande systemhotande följder av västs sanktioner mot Ryssland har vi ännu inte sett. Det kan bero på att Kreml mörkar den ekonomiska statistiken men det kan också vara så att Ryssland är mer resistent mot sanktionerna än väst trodde. Ryssland har levt med sanktioner sedan 2014 och förberett samhället på hårdare sådana från väst.

Hoppfull tolkning

Det faktum att bara en del av världens länder infört sanktioner mot Ryssland gör dem mindre effektiva. Ryssland kan fortsätta sälja sin olja och i viss mån sin gas till andra.

Den alltmer diktatorlike Putin behöver inte heller på samma sätt som i västerländska demokratier ta hänsyn till den folkliga opinionen.

En hoppfull tolkning finns av att Putin använder gasvapnet. Det tyder på att Ryssland är pressat. Vapnet är tveeggat där Ryssland själva går miste om inkomster som kan finansiera kriget.

Frågan blir till slut vem som är mest uthållig, Ryssland eller väst.

”Jag tror många inte förstått vidden av det Europa inklusive Sverige, står inför.”
”Jag tror många inte förstått vidden av det Europa inklusive Sverige, står inför.”

Du kanske också gillar