Hem Världen Små mängder alkohol förändrar fostrets hjärna

Små mängder alkohol förändrar fostrets hjärna

förbi admin
0 kommentar

Stora mängder alkohol under graviditeten kan skada fostret och leda till fetalt alkoholsyndrom. Men var gränsen går är oklart. Vissa hävdar att ”några glas i veckan” inte är skadligt, vilket har orsakat debatt. Den allmänna linjen, som stöds av Folkhälsomyndigheten, är dock att gravida bör avstå alkohol helt och hållet.

För att ta reda på mer har nu österrikiska forskare analyserat bilder av 24 foster där den gravida kvinnan hade druckit alkohol.

Fostren var mellan 22 och 36 veckor gamla och de blivande mammornas alkoholkonsumtion varierade. Tre av dem uppgav att de drack ett till tre glas med alkohol i veckan. Två drack fyra till sex glas, medan en kvinna drack mer än 14 glas i veckan. Den stora majoriteten däremot, 17 kvinnor, drack alkohol mer sällan, som mest ett glas/en drink per vecka.

Resultatet, som ska presenteras på en radiologisk konferens i USA, visar att även lite alkohol förändrar hjärnans utseende.

– Redan vid ett glas i veckan kunde vi se signifikanta skillnader. Vad de här skillnaderna innebär vet vi ännu inte, men de fanns där, säger Patric Kienast, läkare och forskare vid Medizinische Universität Wien, till DN.Foto: Patric Kienast/RSNA Radiological Society

Framför allt handlade det om förändringar i tinningloberna och av hjärnbalken, det vill säga den del som förbinder de båda hjärnhalvorna med varandra. De aktuella regionerna är bland annat betydelsefulla för talutveckling och kognition

– Hjärnbalken var signifikant större hos de foster som hade utsatts för alkohol. Dessa foster hade också en mer symmetrisk hjärnutveckling, vilket man normalt inte har, säger forskarkollegan Marlene Stümpflen.

Till en början bestod urvalet av drygt 500 gravida kvinnor som skulle genomgå en magnetresonanstomografi (MRI) av fostret av olika anledningar. Med hjälp av intervjuer och anonymiserade frågeformulär tillfrågades kvinnorna om sin alkoholkonsumtion under graviditeten. Det visade sig att 51 kvinnor hade druckit alkohol i varierande grad. Av dessa exkluderades 27 foster på grund av hjärtfel, andra avvikelser eller för att bilderna var för otydliga.

Till varje foster kopplades sedan två kontroller som inte hade utsatts för alkohol och som matchades avseende kön och ålder.

– Därefter analyserade vi bilderna utan att veta vilka som hade exponerats för alkohol och vilka som inte hade blivit det, säger Marlene Stümpflen.

Enligt forskarna visar studien att gravida kvinnor bör undvika alkohol helt och hållet.

Varför har man inte upptäckt dessa förändringar tidigare?

– Jag vet inte, antagligen för att man inte har letat aktivt, säger Patric Kienast.

Undersökningen är inte publicerad ännu. Vilka svagheter har den?

– Vi kan inte helt säkert veta hur kvinnornas alkoholkonsumtion såg ut, men vi vinnlade oss verkligen om att de skulle känna sig trygga när de svarade på frågorna, säger Marlene Stümpflen.

Jonas F. Ludvigsson, barnläkare och professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet, säger att forskarnas resultat ligger i linje med det som barnläkare oroar sig för. Det vill säga att även små mängder alkohol påverkar det ofödda barnet.

– Det går inte att utesluta. I den här studien skulle man dock vilja veta om forskarna på förhand bestämt vilka avvikelser de studerade och mer om de kvinnor som drack alkohol. Om det fanns andra faktorer som kunde tänkas påverka resultatet, som förekomst av rökning, psykiatriska sjukdomar eller socioekonomiska faktorer. Studien var också ganska liten, säger han.

Forskningsledaren, professor Gregor Kasprian vid Medizinische Universität Wien, håller med om att antalet undersökta kvinnor är få.

– Men vi samarbetar med en fransk forskargrupp som undersöker hur alkohol påverkar råttfoster och de har sett exakt samma förändringar som vi har gjort. Det talar för att det verkligen är alkoholen som är orsaken. Det är inte så att de här förändringarna kommer att påverka huruvida barnen kommer att kunna gå eller lära sig prata. Om de har betydelse är det på ett mer subtilt sätt, säger Gregor Kasprian.

Läs mer: Små mängder alkohol kan skada foster

Du kanske också gillar