Hem Världen Svenska ammunitionslager mål för ryska spioner

Svenska ammunitionslager mål för ryska spioner

förbi admin
0 kommentar

GÖTEBORG. Försvarsmakten har påträffat personer med kopplingar till Ryssland vid svenska ammunitionslager.

Det uppger försvarsminister Peter Hultqvist i en Aftonbladet-intervju där han också berättar om oförklarade drönar-observationer och hur Ryssland skuggat marinövningar.

– Ryssland har bedrivit krigsplanläggning mycket länge på svenskt territorium, säger Peter Hultqvist.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) lutar sig tillbaka i regeringsplanet när han tystnar och plötsligt säger:

– Ibland får jag ju information om att man har sett eller noterat att det funnits personer med kopplingar till Ryssland vid ammunitionsförråd, militära baser och övningar. Det är sånt som har hänt och det har också hänt att man från rysk sida försökt informera sig väldigt närgånget om olika typer av övningar.

Försvarsmakten har påträffat personer med kopplingar till Ryssland vid svenska ammunitionslager.

”Bedriver aktivt spioneri”

Enligt Aftonbladets uppgifter har det varit frågan om marinövningar på västkusten där ryska ubåtar skuggat Sveriges samverkan med Nato-länder som Storbritannien och USA.

Peter Hultqvist vill inte gå så långt i sin beskrivning men säger:

– De har markerat sin närvaro med olika vapenslag. Men det hindrar inte oss från att genomföra det vi har bestämt oss för. Vi bestämmer helt självständigt vad vi gör och vi anpassar oss inte efter eventuellt ryska försök till markeringar.

Med ett par veckor kvar till valet har försvarsministern och hans stab bjudit in Aftonbladet att delta på ett förbandsbesök och en invigning av Plikt- och prövningsverkets nya kontor i Göteborg. 

Besök på Älvsborgs amfibieregemente

Peter Hultqvist vill helst prata om hur ett svenskt folkförsvar ska gifta sig med Nato-medlemskapet. Men han berättar också om vad det försämrade säkerhetsläget inneburit i praktiken på senare tid.

– Ryssland bedriver aktivt spioneri mot Sverige. Det handlar om rekrytering av spioner men också direkt informationsinhämtning vid militära övningar, olika typer av infrastruktur och militära operationer. Det här är en realitet som svensk allmänhet måste ha kunskap om.

Återkommande drönare

Peter Hultqvist nämner oförklarliga observationer av drönare i samband med militära övningar som ett växande problem.

– Vi har drönare som ständigt återkommer och vi har noterat olika händelser i den lokala geografin när övningsverksamhet äger rum. Det här är frågan om spioneri, inget annat.

”Det finns en rapporteringskedja för den här typen av händelser och Säpo är naturligtvis inblandade”, säger Hutqvist.

Försvarsministern vill inte gå in på några detaljer om de olika händelserna men uppger:

– Det finns en rapporteringskedja för den här typen av händelser och Säpo är naturligtvis inblandade. Samtidigt är det är inget nytt. Ryssland har ju bedrivit krigsplanläggning mycket länge på svenskt territorium där man planlägger hur man på olika sätt ska agera i en krigssituation.

Under besöket i Göteborg på onsdagen träffar Peter Hultqvist soldater på Älvsborgs Amfibieregemente som berättade om hur man arbetar med minor och sjömålsroboten Robot 17 som Sverige också skickat till Ukraina. 

– Det är två kraftfulla vapen som ger oss förmågan att anpassa terrängen till vår fördel, säger chefen överste Fredrik Herlitz.

”Det kan gälla truppförstärkningar i en krissituation”, säger Försvarsministern.

Minor för att avskräcka

Hamnen i Göteborg ses som avgörande när det gäller att ta emot hjälp från vänligt sinnade nationer i händelse av kris eller krig och då fyller minvapnet en viktig funktion för att avskräcka en angripare.

Om och när Sveriges Nato-ansökan blir godkänd kommer sådant så kallat värdlandsstöd formaliseras ytterligare och det kräver förberedelser redan nu, enligt försvarsministern.

– Allt bygger på ömsesidighet där vi förbinder oss att göra vissa saker men det är också så att vi förväntar oss att få stöd. Då blir försörjningslinjerna viktiga, både västkusten men också Trondheim och Jämtland ut mot kusten, säger Peter Hultqvist.

Det handlar i praktiken om att säkra Nato-styrkos framryckningsvägar för att kunna komma till Sveriges undsättning i händelse av ett ryskt anfall.

– Det kan gälla truppförstärkningar i en krissituation, om eventuell förhandslagring och andra typer av förberedelser, säger Peter Hultqvist.

Efter att Sverige ansökte om Nato-medlemskap har kritik stundtals blossat upp mot Peter Hultqvist för att han gått från att vara Nato-motståndare till att förorda och arbeta för ett Nato-medlemskap. I dag säger han att det var ett nödvändigt beslut när Sverige riskerade att stå ensamt i Skandinavien och östersjöregionen.

– Vi bestämde oss för att vi var tvungna att ändra linje. När Ryssland visade sin totala opålitlighet och genom kriget radikalt höjde spänningsnivån var vi tvungna att ta ett beslut och då får man göra en omprövning och stå för det vare sig man får kritik eller inte.

Hamnen i Göteborg ses som avgörande när det gäller att ta emot hjälp från vänligt sinnade nationer i händelse av kris eller krig.

”Aldrig hört något sådant”

I olika artiklar har det hävdats att Turkiet skulle ha haft något emot Peter Hultqvist eftersom han haft ett möte med företrädare för organisationen YPJ 2016. Men att det skulle vara något hinder i Nato-processen avfärdar försvarsministern.

– Jag har aldrig fått någon sådan indikation på att det skulle vara något speciellt mer än det som jag har läst i olika spekulativa artiklar. Men jag har aldrig hört något sådant, jag har haft bilateralt möte med Turkiets försvarsminister och så vidare, men jag har aldrig hört något sådant.

– Vi har många kurder som bor i Sverige som är svenska medborgare och det är klart att som kommunalråd eller riksdagsledamot är det naturligt att ha den typen av kontakter. Sen tycker jag man ska ge flera kurdiska försvarsstyrkor ett erkännande när det gäller kampen mot IS men det är viktigt att betona att vi aldrig har accepterat terrorism och kommer inte att göra det heller.

Du kanske också gillar