Hem Världen Tysklands svar på inflationen: 700 miljarder till hushållen

Tysklands svar på inflationen: 700 miljarder till hushållen

förbi admin
0 kommentar

Stödpaketet införs för att kompensera för de snabba kostnadsökningar som drabbat landets hushåll under de senaste månaderna, inte minst då energiräkningarna som skjutit i höjden på grund av den minskande gasförsörjningen från Ryssland.

”Såväl hushåll som företag måste få tillgång till lämpligt stöd efter den börda de drabbats av på grund av de höga energipriserna”, säger den tyska regeringskoalitionen i ett gemensamt uttalande.

Beskedet kommer dagen efter att ryska Gazprom förlänger stoppet av gasleveranser genom ledningen Nord Stream 1 på obestämd tid.

I stödpaketet ingår bland annat ett engångsbidrag på 300 euro till de tyska pensionärerna, medan studerande i stället får 200 euro. Personer som är berättigade till bostadsbidrag får ett engångsbidrag på 415 euro i ett försök att kompensera för de ökande uppvärmningskostnaderna.

Satsar på billig månadsbiljett

Regeringen öronmärker även 1,5 miljarder euro för att utveckla den månadsbiljett som under sommaren gjort att tyska resenärer har kunnat resa på lokala och regionala transportnät över hela landet för endast nio euro.

Biljetten var en del i ansträngningarna att minska beroendet av rysk gas och olja, genom att öka det kollektiva resandet.

Tyskland är ett av de länder i EU som tidigare varit mest beroende av rysk energi. Bland annat stod Ryssland före kriget för mer än hälften av den tyska gasimporten, hälften av kolimporten och drygt en tredjedel av oljeimporten. Den tyska regeringen har enats om ett stödpaket på 65 miljarder euro till de tyska hushållen. Michael Kappeler/AP/TT Den tyska regeringen har enats om ett stödpaket

Du kanske också gillar