Hem Världen Ukraina: rådet enas om mer militärt stöd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten

Ukraina: rådet enas om mer militärt stöd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten

förbi admin
0 kommentar

Inför toppmötet mellan Europeiska unionen och Ukraina har rådet antagit stödåtgärder inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten. Det betyder ytterligare militärt stöd från EU till Ukrainas försvarsmakt. Åtgärderna består av ett sjunde paket till ett värde av 500 miljoner euro och en ny stödåtgärd på 45 miljoner euro till stöd för utbildningsinsatserna inom Europeiska unionens uppdrag för militärt bistånd till Ukraina (Eumam Ukraina).


Ukraina måste få all nödvändig militär utrustning och utbildning som landet behöver för att försvara sitt territorium och sin befolkning mot Rysslands angrepp. De försvarar inte bara sitt land, utan även våra gemensamma värden och de grundläggande principerna för folkrätten. Med de nya åtgärder som beslutats i dag skickar vi ett tydligt budskap vid en avgörande tidpunkt: Vi fortsätter att stödja Ukraina så länge det krävs.

Josep Borrell, EU:s utrikesrepresentant

Genom detta beslut ökar EU sitt stöd till Ukraina, försvaret av dess suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och skyddet av civilbefolkningen mot det pågående ryska anfallskriget. Med det sjunde paketet uppgår det totala EU-bidraget från den europeiska fredsfaciliteten för Ukraina till 3,6 miljarder euro.

Syftet med den nya åtgärden till stöd för de delar av Ukrainas försvarsmakt som utbildats inom Eumam Ukraina är att tillhandahålla nödvändig icke-dödlig utrustning och nödvändiga förnödenheter samt tjänster till stöd för utbildningsverksamheten.

Mobiliseringen av ytterligare militärt bistånd och stöd till de delar av Ukrainas försvarsmakt som utbildats genom Eumam Ukraina visar att EU fortfarande orubbligt stöder den ukrainska militären i försvaret av Ukraina mot det eskalerande olagliga angreppet. De senaste urskillningslösa ryska attackerna mot den ukrainska civilbefolkningen och civil infrastruktur utgör ytterligare bevis på Rysslands fullständiga brist på respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Bakgrund

Tidigare beslut om stödåtgärder inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten för Ukraina fattades den 28 februari, 23 mars, 13 april, 23 maj, 21 juli och 17 oktober 2022.

Den 17 oktober 2022 antog rådet ett beslut om inrättande av Eumam Ukraina med en inledande löptid på två år. Uppdraget är ett direkt svar på Ukrainas begäran om stöd till den höga representanten. Det ska tillhandahålla individuell, kollektiv och specialiserad utbildning till Ukrainas försvarsmakt samt samordning och synkronisering av medlemsländernas verksamhet när de tillhandahåller utbildningen.

Gentemot Rysslands anfallskrig står EU beslutsamt på Ukrainas och ukrainarnas sida. EU står också fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser, samt Ukrainas naturliga rätt till självförsvar mot det ryska angreppet.

Du kanske också gillar