Hem Sverige Västra Götaland kraftsamlar sig mot invasiv jättebalsamin

Västra Götaland kraftsamlar sig mot invasiv jättebalsamin

förbi admin
0 kommentar

Från början var jättebalsamin en trädgårdsväxt, med vackra blommor och imponerande höjd. Men den kan ställa till med stora problem i naturen då den tränger undan andra växter.

Nu kraftsamlar Västra Götaland där länsstyrelsen uppmanar markägare som har jättebalsamin på sina marker att ta bort den. Under de närmaste dagarna kommer runt 1 500 brev skickas ut.

”Vi uppmanar markägare att göra vad de kan för att vi tillsammans ska bekämpa den här arten”, säger Klara Jansson, länsstyrelsens samordnare för invasiva främmande arter i ett pressmeddelande.

Jättebalsaminen är ett problem i hela landet, förutom i Norrlands inland, och är en av de mest spridda invasiva växtarterna. Men det inte finns inte någon samlad bekämpningsplan för landet.

– Det innebär att vi inte har som mål att utrota arten i hela Sverige, det är orealistiskt. Man får utrota den där det går, som i norra Sverige. Längre söderut får man göra stegvisa åtgärder, som det de gör nu i Västra Götaland, säger Henrik Lange, handläggare på Naturvårdsverket.

Jättebalsamin har ett effektivt sätt att sprida sina frön på. När den är mogen räcker det med ett litet tryck på blomman för att den ska explodera och spotta ut sina frön åt alla möjliga håll.

Foto: Nisse Larsson

Om man inte begränsar spridningen av jättebalsaminen är risken stor att den tränger bort andra arter, som till exempel blåsippor. Den innehåller även mycket nektar vilket drar till sig pollinerare, som hellre väljer växten framför de inhemska växterna.

I likhet med den invasiva arten parkslide orsakar jättebalsaminen stora problem i naturen. Men medan parksliden har djupa rötter växer jättebalsaminen ytligt, vilket gör den enklare att bekämpa. Trots det bedöms spridningen redan vara så stor att arten inte går att bli av med.

– Den kommer att ta över. Under vintern vissnar jättebalsamin och lägger sig som ett lager så att inga andra växter har möjlighet att komma upp. Utmed vattendrag orsakar de också erosion och rasrisker om de tillåts ta över, säger Klara Jansson till Göteborgs-Posten.

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva arter, vilket betyder att man enligt lag måste bekämpa arten.  Ansvaret ligger på markägaren att ta bort och hålla rent efter växten, det gäller alltså både statlig och enskild mark.

– Vi lyder ju under lagen i hela landet. Så i princip ligger det på oss att avlägsna den från svensk jord. Men det står i samma EU-förordning att man ska göra rimliga insatser. Och från södra Sverige är det inte realistiskt, säger Henrik Lange.

Läs mer:

Mäklare varnas – informerade inte om invasiv art på tomten

Får ska bekämpa Stockholms invasiva jättelokor

Grisar kan bli vapen mot mardrömsväxten parkslide

Du kanske också gillar