Hem Vetenskap och teknik Anledningen till att smartphones ofta har bredare nedre ram

Anledningen till att smartphones ofta har bredare nedre ram

förbi admin
0 kommentar

Alla smartphones har numera tunna ramar kring skärmen, men det är fortfarande ovanligt att ramarna är helt symmetriska. Nedre ramen, populärt kallad hakan, är än idag oftast bredare bortsett från exempelvis Galaxy S-serien. Vad beror det på?

Att undre ramen är större beror på tekniska begränsningar och att tillverkaren helt enkelt inte kunnat eller velat lösa det på annat vis, exempelvis för att hålla nere kostnaderna. Vanligaste förklaringen är att skärmen behöver anslutas till moderkortet. För att anslutningen ska kunna genomföras krävs en viss yta.

Tillverkarna behöver därför förstora ramen längs någon av skärmens sidor och det blir då oftast den nedre ramen, då vi sällan ändå tittar där. En av de första telefonerna med lika smal ram nedtill som längs sidorna var Iphone X hösten 2017.

Apple löste problemet genom flexibel skärmteknik som gör att skärmen kan fortsätta och böjas bakåt in mot konstruktionen för att på så vis kringgå behovet av en haka (se illustration ovan). Andra förklaringar har med antennerna att göra. Stör ni er på asymmetriska ramar eller tycker ni det är en petitess?

Du kanske också gillar