Hem Vetenskap och teknik Lek med hunden – därför är det så viktigt –

Lek med hunden – därför är det så viktigt –

förbi admin
0 kommentar

Att leka med sin hund är en god idé, och inte bara med tanke på hunden. Hundägare får en dos oxytocin, som även kallas för ”må-bra-hormonet”, bara genom att klappa, titta sin hund i ögonen och att leka med den.

– I flera olika studier har man kunnat se många olika positiva aspekter hos både människa och hund, bland annat lägre blodtryck och mindre stress, förklarar Lina Roth som forskar om beteende, välfärd och sinnesförmågor hos hundar.

Hon har i tidigare studier mätt hundarnas långtidsstress, det vill säga stressnivå under längre tid, med hjälp av stresshormonet kortisol från hårstrån. Här visade det sig att långtidsstress hade ett samband med ägarens stress – men även med lek.

– Vi har mätt hårkortisolkoncentrationer hos hundar av olika raser och hundar med olika livsstilar, som vanliga sällskapshundar, tävlingshundar, samt arbetande hundar hos polisen och försvaret. Det första sambandet vi hittade var med hur mycket hunden fick leka. Ju mer lek desto lägre hårkortisolnivåer fann vi.

I uppföljande studier såg hon också en skillnad mellan raser där vallhundar tycktes följa sin ägares nivå av långtidsstress, vilket man inte såg på samma sätt hos jakthundsraser. Detta kan bero på att vallhundar avlats för ett nära samarbete med människan, tror forskarna.
I samma studie fick hundägarna fylla i enkäter både om sin egen och hundens personlighet. Svaren visade att ägarens personlighet också tycktes spela roll. Med det kanske lite förvånande resultatet att en person som var lite mer orolig i sig själv hade en hund med lägre stressnivå.

– Detta tror vi beror på att de mer oroliga personerna var mer benägna att ha hunden som ett stöd i större utsträckning. I sin tur leder det till mer ögonkontakt och klappar, vilket i sin tur leder till den positiva effekten hos hunden, förklarar Lina Roth.

Det visade sig också att synkroniseringen i långtidsstress och troligen även relationen mellan hund och ägare var starkare om de tränade och tävlade aktivt inom någon hundsport.

– En förklaring är att när vi interagerar med våra hundar blir vi tajtare. Här kan man också koppla till leken, fortsätter Lina.

Faktaruta: Oxytocin
Oxytocin som är viktigt för anknytning gör oss mer sociala och dämpar oro samt smärta. Hormonet är viktigt för sociala relationer hos både människor och djur. När du klappar och pratar med din hund så ökar oxytocin i blodet både hos dig och hunden. Hjärtfrekvensen sjunker såväl som blodtrycket och nivån av stresshormonet kortisol.

Att det är oerhört viktigt för hundar, och även andra djur att leka, råder det ingen tvekan om, enligt Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet. Leken är kostsam både i tid och energi, men hundarna prioriterar den ändå. Detta ett bevis på hur viktig den är, menar Per Jensen.
– Det som är intressant är faktiskt att ingen vet exakt varför djur leker, men vi vet att det har en mycket viktig funktion. säger Per Jensen.

Forskarna kämpar med att ta reda på vilken funktion leken har. Tidigare har man trott att det handlar om att till exempel träna upp motorik eller jaktförmåga. Men mycket lite av forskningen stödjer den teorin.

– Nu lutar det mer åt att det handlar om att etablera och befästa sociala relationer, säger han.
Det har också visat sig att domesticerade djur* ofta leker mer. Detta kanske kan ha en koppling till att våra husdjur känner sig tryggare?

– Det kan vara så, det är en av våra teorier. Lek är ett speciellt beteende som är avslappnat, friskt och fritt från stress, säger Per Jensen.
* Domesticering
Domesticerade djur är från början vilda djur som människan förändrat genetiskt genom avel över tid och som har blivit våra husdjur. Man har avlat på djur med önskvärda egenskaper, som till exempel hanterbarhet, tillväxt eller mjölkproduktion.

Hundar är på många sätt unika. Att de sägs vara människans bästa vän är knappast en slump. Hunden har följt människan i minst femtontusen år, något som har haft en avgörande roll för såväl hundar som oss människor. Relationen mellan människa och hund är väldigt speciell och unik i djurvärlden. Ett förhållande där båda parter lever i symbios. Det vill säga båda arterna lever i samspel och gynnar varandra. Alla domesticerade djur ingår i någon slags symbios med oss, men relationen till hunden liknar inget annat.

– Den typen av mycket nära symbiotiska samexistens som man ser mellan människa och hund ser man inte mellan några andra däggdjur, förklarar Per Jensen.

Det unika med hundar och människor – medfödd förståelse för varandra

Hundar är våra äldsta husdjur. Det har funnits gott om tid för det som kallas samevolution – hundar och människor har utvecklats sida vid sida. Därför har vi fått en medfödd förmåga att tyda subtila signaler i den andra artens kroppsspråk. Hundar förstår till exempel mycket snabbt när människor pekar, det gör inte en schimpans eller en varg. Och att en snegling åt ett visst håll har samma innebörd. Det gör hundar oavsett var de växt upp.
Människor har också anpassat sig och utvecklats tillsammans med hundarna. Vi kan alla, oavsett om vi är hundägare eller inte, urskilja olika sorters skall. Bara genom att lyssna vet vi om en hund befinner sig i en aggressiv situation eller skäller mer för nöjes skull. Hundar har också utvecklat sitt skällande i samexistensen med människor. Och de flesta hundar har en stor uppsättning skall som de använder vid olika tillfällen, Vargar har däremot i stort sett bara ett enda, ett varningsskall. Det är också en anledning till att Per Jensen i sin forskning, utgår från att leken i första hand handlar om att utveckla relationer och knyta sociala band.

– Jag tror mest på teorin att leken handlar om en kognitiv* stimulering för att utveckla omvärldsförståelse, men också för att upprätthålla fungerande sociala strukturer. Hunden förbereder sig på att lösa problem man stöter på senare i livet, både i den sociala och den fysiska miljön.
Hundar lever i samma komplexa miljö som vi, och har därför behov av att utvecklas kognitivt hela livet, menar Per Jensen.
– De leker också gärna långt upp i vuxen ålder, precis som vi människor gör, med våra spel, sporter och charader.

*Kognition är en psykologisk term och handlar om hur hjärnan tar in, lagrar, plockar fram och bearbetar information.

Hypotesen att lekens funktion har att göra med sociala relationer kan också kopplas till olika djur och hur mycket de leker.

– Jämför man så leker hundar och vargar mer än till exempel prärievargar och schakaler som inte är lika sociala. För mer sociala djur blir det viktigare att leka. Det stärker grundtron att det handlar om att knyta de sociala banden, säger Lina Roth.

Faktaruta: Kom igen, nu leker vi – så markerar hunden att nu är det på lek

Hundar sticker ut jämfört med andra djur med sin metakommunikation (kommunikation om kommunikation). Inte minst genom det som forskare kallar lekbugningen – när hunden har frambenen stödda mot golvet och rumpan upp i luften. Med den signalerar den att andra signaler som bett eller morrningar från och med nu inte är på riktigt, nu är det bara på lek.
– Det är en uppmaning till lek, en metakommunikation som visar att man vill leka, nu har vi kommit överens om att det inte är på allvar, nu skojar vi, säger Per Jensen.

I framtiden kan leken också få betydelse för djurens välfärd. Länge har samhällets fokus på djurvälfärd nästan bara handlat om att djuren inte ska utsättas för lidande eller fara illa.

– Men tänk om vi vänder på myntet och faktiskt tänker att djur ska må bra och faktiskt få ut något positivt av livet. Djur som leker mår bra, säger Per Jensen.

Forskning som gjorts på kycklingar visar att kycklingar som haft mycket stress och varit med om negativa upplevelser blir påverkade av detta en lång tid i sitt liv. Men när man gett dem chans till och stimulerat dem att leka tycks det ha gjort att kycklingarna mår bättre. Det är möjligt att det även lett till att kycklingarna hanterat stress bättre

Läs också: Kycklingar gillar lek – och mamma, forskning om hur kyckingar

– Leken tycks alltså ha haft en buffrande effekt, säger Per Jensen som hoppas kunna använda kunskapen om kycklingarna i arbetet med hundar.

Forskargruppen har ett nära samarbete med Hundstallet*, dit många hundar kommer med ett tungt bagage och dåliga erfarenheter. Han hoppas att det i framtiden ska bli möjligt att testa en form av ”lekterapi” på hundarna där, för att få dem att må bättre. Personalen ska då se till att hundarna får ha lekstunder med jämna mellanrum, precis som man har för barn på sjukhus. Lekstunderna ska fungera som en frizon där hundarna får vara glada och släppa stress.

– Detta skulle till exempel kunna göra att omställningen till ett nytt hem blev enklare.

Hundar leker gärna mycket även långt upp i åren, vilket de flesta hundägare vet. Men de leker även mer än gärna med oss människor, något som faktiskt också gör dem unika.
– Det är faktiskt den enda arten där man har belägg för att djur aktivt leker med en annan art i en ömsesidig lek. Forskningen har också visat att lek kan stärka relationen mellan ägare och hund. Att leka med sin hund är mycket viktigare än många tror, säger Per Jensen.
Lina Roth håller med.
– Ja och varför har man hund om man inte vill leka med den? Det har så många positiva aspekter och ju mer man sätter in på relationskontot desto bättre är det!

Tipsruta: Lek med din hund
Avsätt tid varje dag när du och din hund har roligt tillsammans. Inomhus eller utomhus. Det kan vara kurragömma i skogen, leka med en boll eller dragkamp med ett rep. Kanske gillar din hund när du smyger och sedan hoppar till så den får springa i väg i full galopp? Anpassa leken efter vad som passar er båda och var lite påhittig.

 

5 bra anledningar att leka med hunden varje dag

Lek hjälper hunden att släppa stress.
Både du och hunden får en dos oxytocin – ”må-bra-hormon”
Lek utvecklar förmågan att lära och bearbeta information
Lek gör kroppen smidigare och mer flexibel
Det stärker banden mellan dig och din hund

Du kanske också gillar