Hem Vetenskap och teknik ”Riskerna med vaccin överväger nyttan”

”Riskerna med vaccin överväger nyttan”

förbi admin
0 kommentar

En av de mest kända talarna under Läkaruppropets konferens om pandemi­hanteringens följder är läkaren och vaccinforskaren Robert Malone.

Han är pionjär inom utvecklingen av den mRNA-teknologi som nu används i de vanligaste vaccinen mot covid-19, men har under de senaste två åren ägnat sig åt att varna för de risker han ser med massvaccineringarna, vilket Världen idag skrev om 2021.

Detta är också något Malone fått mycket kritik för. När den vaccinkritiska amerikanska poddaren Joe Rogan intervjuade honom ledde det till protester från läkare, forskare och artister som menade att Rogan gav plats åt ”skadlig information om vaccin”.

Världen idag fick en intervju med Robert Malone under läkarkonferensen i Stockholm.

På frågan om vilka hans viktigaste argument för att stoppa massvaccineringarna är förklarar han att han inte längre kan se någon åldersgrupp eller annan särskild grupp där fördelarna med vaccinen överväger riskerna för skador av dem.

Tidigare ansåg han att äldre personer och riskgrupper hade nytta av vaccinet, men i och med att de omikronvarianter som förekommer nu medför betydligt lägre risker för allvarlig sjukdom har han ändrat uppfattning.

– I april förra året gjorde jag och den grupp jag representerar bedömningen att vi inte kunde finna någon befolkningsgrupp där risk-nytta-förhållandet motiverade en fortsatt vaccinering. Så vi rekommenderade ett tillbakadragande av dessa mRNA-baserade produkter från marknaden baserat på den analysen, förklarar han.

Denna deklaration gjorde Malone tillsammans med 17 000 andra läkare och medicinska forskare.

I takt med att mer forskningsdata började komma förstärktes hans uppfattning ytterligare.

– Det jag tror att få av oss förutsåg är att det inte bara är riskerna med viruset som ökar när man blir äldre, utan även riskerna för att vaccinen ska orsaka betydande skada, hävdar han och går emot det breda läkarkollektivet och expertmyndigheter i stora delar av världen.

Men Robert Malone står på sig. 2021 varnade han även för att den globala massvaccineringen kunde driva viruset att mutera snabbare för att undkomma vaccinet.

Han påtalade också tidigt att de som vaccinerats med flera boosterdoser riskerar att bli mer mottagliga för sjukdomen. Malone hänvisar nu till data som enligt honom pekar på detta och framhåller att han gjorde sin förutsägelse i ett edsvuret och inspelat vittnesmål inför Texas delsenat.

– Det betyder att regeringarna inte kan hävda att ingen kunde ha förutsett dessa effekter, säger han.

Men motståndet mot Malone har trots det inte minskat. Han fick sitt Twitterkonto avstängt, men nu när det har återöppnats har antalet följare fördubblats.

– Ansträngningarna att ta ifrån mig och många av mina kollegor våra yrkeslegitimationer har egentligen bara gjort oss till levande martyrer. De har varit väldigt kontraproduktiva, men det betyder inte att de inte varit smärtsamma, säger han.

Flera forskningsstudier gör gällande att människor som vaccinerats med boosterdoser faktiskt har en större risk att få covid-19-infektion. Vidare verkar en forskningsstudie i tidskriften Nature enligt Wall Street Journal tyda på att massvaccinationen kan ha påskyndat utvecklingen av muterade virusvarianter.

Världen idag ber Läkemedelsverket kommentera några av dessa studier (se länkar ovan).

– De randomiserade, placebo-kontrollerade, kliniska studier som utförts med covidvaccinerna innefattandes tiotusentals deltagare har konsekvent visat en överlägsen skyddseffekt jämfört med placebo, svarar Charlotta Bergquist, gruppchef på enheten för effekt och säkerhet, i ett mejl.

Har man gjort sådana studier som visat ”överlägsen skyddseffekt” sedan omikronvarianterna kom, eller gäller studierna ursprungsvarianten?

– Man har inte kunnat göra några meningsfulla randomiserade, blindade, placebo-kontrollerade studier i vuxna sedan omikronvatianten kom eftersom så många vuxna redan blivit vaccinerade. Däremot har man gjort sådana studier i barn.

Charlotta Bergquist hänvisar till sidan 16 i Spikevax (Moderna) EPAR, där man ska kunna se att vaccinet hade 36,8–50,6 procents skyddseffekt mot symptomatisk covid under omikronvågen ”och således med största sannolikhet mycket högre skyddseffekt mot allvarlig covid.

De studier som Världen idag hänvisat till är enligt henne inte lika starka, ”eftersom de varken är randomiserade eller placebokontrollerade” och därmed gör att ”de olika grupperna inte [kan] jämföras direkt med varandra”.

– Några faktorer som påverkar just studier av covid-19 är att viruset självt förändras under tid, att smittspridningen varierat över tid, och inte minst att vaccinationerna i första hand riktades till de som har någon riskfaktor, skriver hon.

Du kanske också gillar