Hem Vetenskap och teknik Så får hela världen grön el

Så får hela världen grön el

förbi admin
0 kommentar

Jorden svämmar över av hållbar energi. Om vi bara utvinner den på ett smart vis kan vi i framtiden täcka hela vår elförbrukning med energi från vind, sol, vatten och mark.

Utmaningen blir att bygga ut den så kallade baslastenergin, det vill säga den energi som alltid finns att tillgå och som kan regleras efter behov. Sol- och vindkraft ger inte baslastenergi, eftersom de varierar med vädret och tidpunkten på dygnet.

De två andra källorna, vattenkraft och geotermisk energi, ger båda två baslastenergi. Så länge det finns vatten i våra reservoarer kan vi utvinna energin när vi behöver den. På motsvarande vis finns värmen i marken, som används till geotermisk energi, alltid där.

Under de närmaste årtiondena kommer vi att ha mycket att vinna på att utveckla den geotermiska energin.

I dag kan vi bara använda den till elproduktion på ett fåtal platser i världen, där temperaturen i de övre jordlagren är tillräckligt hög, men om vi med hjälp av ny teknik lyckas borra längre ner i jordskorpan kan planetens inre värme utnyttjas överallt. På 20 000 meters djup är temperaturen på 400–500 grader, vilket är idealiskt för elproduktion.

Med en större produktion av baslastenergi kan vi år 2050 säkerställa en stabil och tillräcklig hög elförsörjning från gröna energikällor, även om vår förbrukning troligen har ökat väsentligt till dess.

Du kanske också gillar